ERROR Method get_SerializationSettings in type… does not have an implementation

ERROR Method get_SerializationSettings in type… does not have an implementation hatasının çözümünden bahsedeceğim. Bu hata AZ.Accounts modülü ile ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. Az.Accounts Powershell modülünün yüksek versiyonundan kaynaklanmaktadır.

İlk olarak ; komutu ile AZ.accounts versiyon kontrolünü yapmak gerekmektedir.

Get-Module -listavailable

Sonrasında AZ.Accounts kaldırarak , 2.12.1 sürümü olarak yüklemeniz gerekmektedir.

Uninstall-Module Az.Accounts -Force
Install-module Az.Accounts -RequiredVersion 2.12.1 -Force

Microsoft Q&A ‘de özellikle bu konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. 2.12.2 ve aşağı versiyonunda çalışmaktadır.ERROR Method get_SerializationSettings in type… does not have an implementation hatasının çözümünü göstermiş olduk diğer yazılarımı aşağıdaki kategorilerden takip edebilirsiniz.