SCOM Agent Running Rules and Monitors List

SCOM Agent Running Rules and Monitors List yazımızda , gittikçe çoğalan agent sayımızla beraber hangi makinenin hangi monitoru ve rule tarafından izlendiğini saptamak zorlamaya başlamaktadır. Bu sebepten ötürü kontrol dışı izlemeler başlamaktadır. Bu yazımızdaki amaç agentlarımızın ait rule ve monitor altında izlendiği saptamak olacaktır.

Daha önceleri powershell üzerinden birkaç komutla bu listeleri alabiliyorduk. Fakat monitor ve rule sayılarının artması ile beraber zaman almaya başlamıştır. Aşağıdaki komutla csv olarak dışarı verebiliyoruz ama 1 agent için ortalama olarak sistemlerde 1-1,5 dakika almaktadır.

$class = Get-SCOMClass -Name "Microsoft.Windows.Computer"
$members= Get-SCOMClassInstance -Class $class | Where-Object {$_.DisplayName -eq $computer}
$members | ForEach-Object { Export-SCOMEffectiveMonitoringConfiguration –Instance $_ -Path ($path + "$computer.csv")  }

Tabiki tüm agentler için bu listenin alınması oldukça zordur. Fakat filtrelemeler yardımıyla alınabilir. Ya da birazdan göstereceğim yöntem ile istenildiği zaman istenilen agent bakılabilmektedir. Tüm agentlerı seçmek sistemizi oldukça yoracaktır.

Öncellikle Monitoring kısmından Operations Manager kısmına geliyoruz. Agent details altında Agent Health State açıyoruz.

Herhangi bir agent seçerek, Tasks tarafından show running rules and Monitors for this Health Service seçiyoruz.

Running Rules and Monitors List Task

Task bitmesi ile beraber output kısmında tüm workflowları görebilmekteyiz. Bunu dışarı text veya html olarak aktarabilirsiniz.

Running Rules and Monitors List Output

Running Rules and Monitors List bulmak için birçok yöntem vardır , fakat uzun sürdüğünü unutmamak gerekmektedir. 1 Agent için powershell üzerinden bakılabiliyor fakat tüm agentlar için çok uzun süreler almaktadır. Kesinlikle filtreme yapılarak çalıştırılması önerilir.

Aşağıdaki SCOM kategorisinden diğer yazılarımızı görebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki kategorilerden diğer yazılarımızı da bakabilirsiniz.