Active Directory Replication Target Principal name is incorrect

Target Principal name is incorrect “error -2146893022” yazımızda Active Directory Site and services’da replication manuel ya da repadmin komutları ile olarak tetiklendiğinde alınan Target Principal Name is incorrect hatasının çözümünü sizlere anlatacağım.

Target Principal name is incorrect Replicate
Target Principal name is incorrect

Bu hata için öncellikle hata alınan sunucu üzerinde KDC (Kerberos Key Distribution Center) STOP ederek Disable duruma getirmekteyiz.

Target Principal name is incorrect KDC

Sonrasında Domain Controller’ı restart etmekteyiz. Restart sonrası aşağıdaki komutları uygulayacağız.

FSMO rollerinden PDC rolünü üzerinde tutan sunumuzu buluyoruz.

netdom query fsmo
netdom resetpwd /server:PDC Name/userd:domain_name\administrator /passwordd:Admin Şifresi
Target Principal name is incorrect PWD Reset

Sonrasında DC ye tekrardan restart atacağız. Açıldığı zaman KDC servisini start ederek, automatic duruma tekrar alacağız. Replikasyonun düzeldiği göreceğiz.

Diğer yazılarımı aşağıdaki kategorilerden takip edebilirsiniz. Referans Linki..