Bulk Import AD User LogonWorkstation

Bulk Import AD User LogonWorkstation yazımızda elimizde bulunan excelde hangi user’ın logon workstation kullanacağına dair bilgi olması dahilinde powershell yardımı ile rahatlıklar kullanıcılara set edebiliriz. AD User and Computers kullanılmadan powershelle set etmeyi yazımızda sizlerle paylaşacağım. Mevcutta olan script herhangi bir Computers objesini kaldırmamaktadır. Eğer kaldırmak isterseniz kod parçasına eklenti yapmak gerekmektedir.

Öncelikle test yapımdaki csv yapısını sizlerle paylaşacağım.

username,computers
test,SQLSERVER
test-user2,SQLSERVER
$csvdata = Import-Csv -Path "E:\LogonUser2.csv"

foreach($csv in $csvdata){
$computersname= $csv.computers
$usersname= $csv.username
Try {
$userattr=Get-ADUser $usersname -Properties * | select Logonworkstations,Name,SamaccountName 
Write-Host "$usersname in Active Directory" -ForegroundColor Yellow
  $userlogonworkstation=$userattr.LogonWorkstations
  if($userlogonworkstation -notmatch $computersname){
    $updatedWorkstations = $userlogonworkstation + "," + $computersname
    Set-ADUser -Identity $userattr.SamAccountName -LogonWorkstations $updatedWorkstations
    Write-Host "$computersname tadding to LogonWorkstations for user $usersname" -ForegroundColor Green
    }
  else{
   Write-Host "$computersname already exists for $usersname" -ForegroundColor Blue}
 
   }
catch{
Write-Host "User $usersname not found" -ForegroundColor Red
}
}
Bulk Import AD User LogonWorkstation

Temizlemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Set-ADUser $username -LogonWorkstations $null

Diğer AD yazılarımızı aşağıdaki kategorilerden takip edebilirsiniz.