MIM Update FirstName and LastName

MIM Update FirstName and LastName yazımızda MIM kullanırken HR Database administrator parametreleri istediğiniz gibi göndermiyor olabilmektedir. Ya da siz her türlü düzeltmek isteyebilirsiniz. Bu durumda MIMWAL kullanarak FirstName Lastname ve DisplayName düzeltmesi nasıl yapılır bunu bu yazımızda anlatmış olacağım. Alfanumerik olmayan kaldırma işlemi ve trim işlemi aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.

İlk olarak ben $firstname ve $lastname parametreleri kullandım. İstenirse belirli fitreler yazılarak alpha numeric içerenleri ayırabilirsiniz.

IIF(IsPresent([//Target/FirstName]),ReplaceString(RegexReplace([//Target/FirstName], “[^A-Za-z0-9]”, “”),” “,””),””)

IIF(IsPresent([//Target/LastName]),ReplaceString(RegexReplace([//Target/LastName], “[^A-Za-z0-9]”, “”),” “,””),””)

Trim($firstname) and Trim($lastname)

Son olarak [//Target/FirstName] ve [//Target/FirstName] esitleyebilirsiniz.

MIM Update FirstName and LastName

Daha sonrasında benim testimde firstname boşluk ve lastname kullanıyorum displayname için. Otomatik olarak yeni displayname düzgün bir şekilde kullanılacaktır.

MIM Update DisplayName

MIM Update FirstName and LastName yazımızda MIMWAL update resource ile nasıl displayname’e kadar düzenlenir göstermiş olduk.Diğer yazılarımı aşağıdaki kategorilerden takip edebilirsiniz.