SCCM Update Client DNS Client Server Address

SCCM Update Client DNS Client Server Address yazımızda küçük bir proje olarak düşünülebilecek bir konuya el atmaktayız. Ortamlarınızda DNS Değişiklikleri , DNS Sunucularının kaldırılması , Site Değişiklikleri , Site Taşıma gibi birçok işlem yaparken Clientların DNS Adresleri bizlere sorun çıkarabilmektedir.

Senaryo

Öncellikle DHCP Ortamlarında Client default olarak IP ve DNS adresini 8 günlük alır. Daha sonrasında 8. günde tekrardan IP adresi ister. Bu durumda sizler herhangi bir AD Sitenızı kaldırıyor veya Site’dan herhangi bir DNS sunucusunu kaldırıyor olabilirsiniz. Clientların DNS kayıtlarını update etmek gerekmektedir. Bu durumda kullanılabilecek güzel bir script sizlerle paylaşmaktayım. SCCM üzerinden clientların adreslerini raporlarak script göndereceğiz.

SCCM CMPivot bizlere bu konuda yardımcı olacaktır. CMPivot querylerini konusunda linki takip edebilirsiniz. CM Pivot üzerinden

IPConfig
 | where Status == 'Up'

çalıştırarak DNSServerList ulaşabiliriz. Kontrol etmek için clientda ise aşağıdaki powershell çalıştırabilirsiniz.

SCCM Update Client DNS Client Server Address CMPivot

DNS Client Server Address Powershell

Şimdi sıra geldi nasıl güncelleyeceğiz. Ortamda az client olması durumda işler basit. Powershell üzerinden güncellenebilmektedir. Fakat çok fazla client olma durumunda işi SCCM bırakmak en iyi yol olacaktır.

SCCM üzerinde Software Library üzerinden Script Bölümünde yeni bir script create ediyoruz.

$index=Get-NetAdapter | where {$_.Status -eq "Up"} |select ifIndex

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex $index.ifIndex -ServerAddresses {DNSServer1, DNSServer2,}

Sonrasında istenilen Collections da Run Script yapın.

SCCM DNS Client Server Address Run Script

Exit Code = 0 olarak görmekteyiz. Şimdi clientda gerçekten değişmiş mi kontrol etmek kaldı.

SCCM Update Client DNS Client Server Address SCRIPT

Sonuç olarak SCCM Update Client DNS Client Server Address yazımzıda sizlere DNS Server değişikliklerinde neler yapılmaktadır, SCCM nasıl kullanılır göstermiş olduk. Diğer yazılarımızı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.