Stopped deletion threshold exceeded Azure AD Connect

Stopped deletion threshold exceeded Azure AD Connect yazımda sizlere Azure AD tarafında çok fazla silinme işleminin önüne geçilmesi amacıyla konulan deletion threshold nasıl disable edilmektedir. Çokça sayıda user nasıl silinir AD-Connect tarafından bunu kısaca göstereceğim. AD ortamından çok sayıda user sildiğinizi varsayalım. Bu durumda senkron olan AD Connect bu kullanıcıları silmek istemektedir. Bu durumda export işleminde hatalar almaya başlayacaksınız. Resimde görüldüğü gibi Azure AD Export işleminde “Stopped deletion threshold exceeded” hatası ile karşılaşırsınız.

Stopped deletion threshold exceeded

Peki bu durumda ne yapmak gerekmektedir. “Get-ADSyncExportDeletionThreshold” çalıştırdığınızda Threshold 500 olduğunu görmekteyiz. DeletionPrevention 1 ise bize enable olduğu anlamına gelir.

Get-ADSyncExportDeletionThreshold

DeletionPrevention ThresholdPercentage ThresholdCount
------------------ ------------------- --------------
         1          0      500

Bu policy’i disable edebilirsiniz. Ya da limitlerini değiştirebilirsiniz.

Disable-ADSyncExportDeletionThreshold

Disable sonrası yeniden Senkronizasyonu başlattığınızda hatadan kurtulacaksınız. Tekrardan enable için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Enable-ADSyncExportDeletionThreshold

Yada değerleri değiştirmek için ; Aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Enable-ADSyncExportDeletionThreshold -DeletionThreshold 500

Sonuç olarak AD Connect Export errorda karşılaşılan hatanın çözümünü sizlere sundum. Diğer yazılarımı aşağıdaki kategorilerden takip edebilirsiniz.