Power BI Data Model

Power BI Data Model yazımda sizlere Modelleme nasıl olmaktadır. Power bi ortamında get data ile alınan verilerin modellemesinde neler yapılabilir, structure nasıl oluşturulmaktadır. Bu detayları bu yazımda anlatmış olacağım.

Öncellikle data powerbi import edildikten sonra Model yavaş yavaş olmaya başlamaktadır. Default olarak eşleşen tüm Columlar ortaya çıkar. Örnekte görüldüğü gibi , Customer ID column Orders ve Customer tablosunda bulunduğundan ve Unique bir değer olduğundan eşleşme gerçekleşir.

Power BI Data Model Example

Sonrasında eşleşme sağlandıktan sonra 1 ve * bölümünü biraz açmak gerekmektedir. Burada karşımıza 3 option çıkmaktadır.

Cardinality

1-1(One-to-One)

Bu eşleşme modelinde bir kayıt diğer tablodaki yanlızca bir kayıtlı ilişki olduğu zaman ortaya çıkar.

1-*(One-to-Many)

Bu eşleme modelinde ise bir kayıt karşıdaki tabloda birçok kayıtla ilişkilendirildiğinde ortaya çıkmaktadır.

*-*(Many-to-Many)

Bu durum ise diğerlerden oldukça farklı olup ilk tablodaki bir çok kayıt diğer tablodaki bir çok kayıtla ilişkilendirildiğinde ortaya çıkmaktadır.

Eşleşme sonrasında bakılması gereken diğer bir bölüm ise ortadaki <> işaretidir. Filtreleme bölümüdür.

Cross-Filter Direction

>(Single)

Buradaki amaç ise sadece bir tablodaki filtreleme diğer tabloya yansımaktadır. Diğer tabloda yapılan filtreleme filtreleme olan tabloyu etkilemez.

< >(Bi-Directional)

Bi-Directonal’da ise iki tabloda’da filtreleme yapıldığında ikiside etkilenmektedir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta performansı oldukça düşür ve belirsiz filtre oluşturmaya başlar. Çok tercih edilmemelidir.

Bu ayarlamaları Yine Model bölümünde customize edebilirsiniz. Bu bölümde relationship’ler customize edilebilir.

Power BI Data Model Type

Yukarıda anlatılan durumlar’da Ortada Fact table olur ve diğer tablolar dimension olarak genişlemektedir. Ortadaki Orders table Fact table olup diğer tablolar dimension olarak düşünülebilmektedir. Ortadaki tablomuz iki tablo ile diğer tablolar relationship içinde birbirlerine bağlanır.

Power BI Data Model

Ayrıca Relationship çizgisinin üzerine geldiğimizde hangi column üzerinde relationship olduğunu görebilmekteyiz.

Example

Yukarı bahsettiğimiz tüm durumları örnekle açıklayalım. Öncellikle 3 adet tablomuz var.

  • Customer Table: Müşteri Listesi (Country,Customer Id,Name)
  • Orders: Sipariş tablosu( Cost,Customer ID,Date,Order ID,Revenue,Software,Units Sold)
  • Software Type: Yazılım Tipi(Cost Per Software,Revenue Per Software,Software Type,Units Sold)

Örneğimizde görüldüğü gibi ilk olarak eşleşme Customer ID column. İki tabloda unique olarak Customer ID column’umuz var ve otomatik olarak eşleşir.

Fakat Orders tablosunda bulunan Software column ile Software Type eşleşmez. Burada aynı değerler olduğunu aşağıdaki örneklerde görebileceğiz. Bu eşleşmeyi biz sağlayacağız.

Power BI Data Model Table

Bu sayede 3 tabloyu birbirine bağlama fırsatımız olacaktır. Sonuç olarak Power BI Data Model yazımda sizlere Data Model’de kullanılan terimleri açıkladık. Diğer yazılarımı aşağıdaki kategorilerden takip edebilirsiniz.